Kasowanie danych

Jeśli jesteś zainteresowany profesjonalnym kasowaniem danych skontaktuj się z nami:

Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61,
40-723 Katowice
tel.: +48 32 782 95 95
fax: +48 32 782 95 94

Media Sp. z o.o. - oddział Warszawa ul. Nowogrodzka 56A,
00-695 Warszawa
tel.: +48 22 719 97 00

e-mail: biuro@mediarecovery.pl

Mediarecovery

Newsletter: aktualne informacje o kasowaniu danych wprost na
Twoją skrzynkę e-mail:

W jaki sposób kasujemy Twoje dane?

 

Jeśli utylizujesz niewielką ilość nośników (od kilku do kilkunastu rocznie) najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie przekazanie nośników do utylizacji Mediarecovery. Zapewniamy skuteczną i trwałą usługę sprzętowego kasowania danych w siedzibie Twojej firmy lub w naszym laboratorium.

Jak to zrobić?

Jak kasujemy Twoje dane?

Kasowanie odbywa się pod nadzorem Komisji (podczas przeprowadzania operacji kasowania danych umożliwiamy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu przez pracowników przez Państwa wskazanych), która sporządza Protokół Kasowania Danych. Protokół zawiera informacje nt. nośników poddawanych kasowaniu (producent, model, nr seryjny) oraz informacje nt. wykorzystywanego do kasowania sprzętu. Podpisany przez członków komisji protokół stanowi podstawę wystawienia Certyfikatu Kasowania Danych zaświadczającego, iż nikt, nawet w zaawansowanym technologicznie laboratorium odzyskiwania danych, nie będzie w stanie ich odtworzyć.

Co robimy ze zniszczonymi nośnikami?

Po wykonaniu usługi kasowania firma Mediarecovery zapewnia utylizację pozbawionych danych nośników. Nośnik zostaje poddany recyklingowi zgodnie z ustawą „ElektroG” - Ustawa o wprowadzeniu do obrotu, zwrocie i przyjaznym dla środowiska usuwaniu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych z dnia 24.03.2006r.

Uwaga! Przekazywane do utylizacji nośniki nie zawierają jakichkolwiek informacji. Celem utylizacji nośników jest sprostanie wymogom ochrony środowiska i związanymi z tym wytycznymi odnośnie sposobów postępowania z zużytym sprzętem elektronicznym. Ponieważ przekazywane do utylizacji nośniki nie zawierają już jakichkolwiek informacji – nie wymagają specjalnej, dodatkowej ochrony np. w czasie ich transportu.


Aktualności

Aktualności

Media o kasowaniu

Media o kasowaniu danych

Badania i certyfikaty

Badania i certyfikaty

Referencje

Referencje

Kontakt

Kontakt